THÔNG BÁO & TIN TỨC

Ứng dụng của thun chỉ trong ngành dệt và may smocking cao cấp

Ứng dụng của thun chỉ trong ngành dệt và may smocking cao cấp

Thun chỉ là một loại nguyên liệu có tính ứng dụng cao và được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp sản xuất dây thun dệt nói chung và may smocking nói riêng. Đây là một nguyên vật liệu cần thiết để cho ra đời những sản phẩm từ gia dụng, bảo hộ đếnRead more about Ứng dụng của thun chỉ trong ngành dệt và may smocking cao cấp[…]

Call Now Button Gọi cho chúng tôi ngay