Điều khoản sử dụng website

Vui lòng đọc kỹ “Điều khoản sử dụng website” để đảm bảo quyền lợi khi sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào website https://detdaythun.com/.

Quy định sử dụng dịch vụ

Khi truy cập dịch vụ của Công ty TNHH Dệt Toàn Thịnh, ngoài tuân thủ theo những dịch vụ đã ban hành, xin hãy đọc kỹ quy định sử dụng. Website có quyền cập nhật, thay đổi, chỉnh sửa và xóa bỏ bất kỳ  nào trong Điều khoản sử dụng. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa các Điều khoản, đồng nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Vui lòng đọc kỹ và chấp thuận những thoả thuận của Công ty TNHH Dệt Toàn Thịnh dưới đây:

  • Tuân thủ theo quy định của pháp luật.
  • Thanh toán sản phẩm theo đúng thời hạn và thỏa thuận ban đầu.
  • Trong trường hợp, mọi chấp nếu có giữa Công ty và khách hàng sẽ được giải quyết dựa trên thương lượng, hợp tác và thỏa thuận.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cam kết không được chuyển nhượng, mua bán và sử dụng trái phép của Cơ quan Nhà nước.

Quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH Dệt Toàn Thịnh

  • Sau khi khách hàng đã đồng ý, chấp thuận các điều khoản của công ty và hoàn thành thủ tục. Dệt Toàn Thịnh sẽ đảm bảo trách nhiệm cung cấp các dịch vụ đúng theo yêu cầu khách hàng đã đề ra.
  • Công ty TNHH Dệt Toàn Thịnh sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ sản phẩm cũng như giao hàng theo nhu cầu của khách hàng.
  • Công ty TNHH có quyền từ chối và chấm dứt hợp đồng và cung cấp dịch vụ trong trường hợp khách hàng cung cấp không đúng thông tin, hoặc vi phạm pháp luật.  
  • Trong mọi trường hợp, khách hàng có nhu cầu thay đổi thông tin, phương thức thanh toán hãy liên hệ qua email : phamtoan@thuntoanthinh.vn hoặc qua hotline: (028) 3861 6316.
  • Công ty TNHH Dệt Toàn Thịnh là bên sẽ giữ quyền thay đổi giá dịch vụ.
  • Công ty có nghĩa vụ liên lạc và thông báo những thay đổi liên quan đến hoạt động của công ty TNHH Dệt Toàn Thịnh đến với quý khách.

Quy định và hướng dẫn dành cho Khách hàng

Khi truy cập và sử dụng dịch vụ tại Công ty TNHH Dệt Toàn Thịnh, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Ngoài ra, người dùng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp đủ và đúng thông tin khi xác nhận đơn hàng, nhằm đảm bảo các thông tin liên hệ về đơn hàng được chính xác nhất.

Trường hợp, tài khoản và thông tin của khách hàng bị hack hoặc truy cập trái phép, hãy thông báo qua website https://detdaythun.com/lien-he/ sớm nhất có thể.

Tất cả nội dung, hình ảnh, sản phẩm của trang web đã được bảo và được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam. Nếu phát hiện hành vi sử dụng trái phép những tài sản của website chúng tôi với mục đích thương mại mà không có sự cho phép. Công ty TNHH Dệt Toàn Thịnh có quyền khiếu nại và hướng giải quyết cho Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Trong quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ bên chúng tôi, quý khách hàng đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu khách hàng không muốn tiếp tục nhận mail, có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

Điều khoản chung

Các đối tác, khách hàng vui lòng đọc kỹ các điều khoản cũng như đảm bảo thực hiện đúng với những quy định trên.

Mọi trường hợp liên quan đến khiếu nại và tranh chấp giữa hai bên sẽ được giải quyết dưới phương thức thương lượng. Nếu không đưa ra được hướng giải quyết thỏa đáng giữa quý khách hàng và Công ty sẽ có sự can thiệp của Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Khi người tiêu dùng thực hiện dịch vụ và mua bán bên chúng tôi thông qua website, hoặc trực tiếp, đồng nghĩa bạn đã đồng ý và cam kết thực hiện cũng như chịu trách nhiệm chính sách, điều khoản khi mua sản phẩm.

Mọi thắc mắc về thông tin của “Điều khoản sử dụng website” vui lòng liên hệ qua email: phamtoan@thuntoanthinh.vn để được tư vấn, giải đáp.