THÔNG BÁO & TIN TỨC

THUN DỆT TOÀN THỊNH LUÔN ĐỒNG HÀNH VÀ HỖ TRỢ CÙNG DOANH NGHIỆP DỆT MAY VIỆT NAM

THUN DỆT TOÀN THỊNH LUÔN ĐỒNG HÀNH VÀ HỖ TRỢ CÙNG DOANH NGHIỆP DỆT MAY VIỆT NAM

Trong năm 2020 vừa qua, đại dịch COVID-19 đã giáng một đòn nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Diễn biến kéo dài và phức tạp của dịch bệnh đã khiến cho các nguồn cung bị đứt gãy và thị trường tiêu thụ bịRead more about THUN DỆT TOÀN THỊNH LUÔN ĐỒNG HÀNH VÀ HỖ TRỢ CÙNG DOANH NGHIỆP DỆT MAY VIỆT NAM[…]

Call Now Button Gọi cho chúng tôi ngay