THÔNG BÁO & TIN TỨC

Dệt Toàn Thịnh và những ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 (dịch Corona vũ hán 2019)

Dệt Toàn Thịnh và những ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 (dịch Corona vũ hán 2019)

Tham khảo: “Từ 1/1/2020, cấm phương tiện qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu” “Trung Quốc lùi thời gian thông quan hàng biên giới đến cuối tháng 2.2020” “Trao đổi thương mại giữa Việt Nam với Trung Quốc bị ảnh hưởng như thế nào bởi corona?” Năm 2020 bắt đầu với cơnRead more about Dệt Toàn Thịnh và những ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 (dịch Corona vũ hán 2019)[…]

Call Now Button Gọi cho chúng tôi ngay